รายการบล็อกของฉัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

*รวบรวม 50 วิธีการกำจัดไวรัสชนิดต่างๆ*

รวบรวม 50 วิธีการกำจัดไวรัสชนิดต่าง ๆ อาทิ
วิธีกำจัดไวรัส W32.MSN.Worm และ W32.MSN2.Worm
วิธีกำัจัดไวรัส โมนาลิซ่า วิธีกำจัดไวัส Winav.exe, WinAvX.exe,WinAntivirus 
วิธีกำจัดไวรัส VBS.Solow (Rundll64.dll.vbs หรือ Hello World I am VB)
วิธีกำจัดไวรัส VBS.VBSWG.AQ@mm 
วิธีกำจัดไวรัส W32.FBOUND.B@MM, W32.Dotjaypee@mm เป็นต้น
แหล่งอ้างอิง http://www.thaigaming.com/howto/47944.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น